ถึงหน้าตาจะไม่น่าชื่นชม
แต่ถ้าวัดกันที่คารม.. ผมมั่นใจว่าผม หล่อ...!!