ก็แค่ "รู้สึกดี" ทุกครั้งที่ได้คุยกัน 
แต่ถ้าเธอ รู้สึก "เหมือนกัน" ...มันก็ดี