คนบางคนก้อเหมือนก้อนเมฆ
พอเขาจากไป..โลกก้อสว่างขึ้นทันใด