ที่ใดมีรัก

posted on 14 Oct 2011 08:10 by poemthai
ที่ใดมีรัก
ที่นั่น มักมี " ควาย "