ผู้หญิงเป็นแบบนี้ทุกคนหรือป่าว
ญ : ชิ (งอน)
ช : ขอโทษ
ญ : เฮอะ ขอโทษอะไร
ช : ไม่รู้เหมือนกัน งอนอะไรอ่ะ
ญ : อะไร ใครงอน
ช : ... +_+