ห.ร.ม. ค.ร.น.

posted on 01 Oct 2011 07:36 by poemthai in teen-poem
ห.ร.ม. = ห้ามเรียนมาก 
ค.ร.น. = ควรเรียนน้อย