เอาใจไม่เป็น

posted on 30 Sep 2011 20:38 by poemthai in love-poem
เอาใจไม่เป็น........
.แต่จะให้เอา..ตอนไหน..เช้า สาย บ่าย เย็น
...บอกมา....