ความรักคือ การให้

posted on 30 Sep 2011 20:36 by poemthai in broken-heart-poem
ความรักคือ "การให้"
แต่ไม่ใช่ให้คุณมีใครอื่นนอกจากผม