ถ้ามีชีวิตคู่ คติ หนู ไม่มีอะไรมาก
ก็แค่ "มีหนู ต้องไม่มีมัน
ถ้าจะมีมัน..ก็ไม่ต้องมีหนู" !!