ก่อน กินเจ ต้อง ล้างท้อง
แล้วก่อนกินน้อง พี่ต้องล้างอะไร