สัมผัสนอก สัมผัสใน

posted on 27 Sep 2011 08:06 by poemthai in love-poem
'กลอน' กับ 'ผู้ชาย' เหมือนกันตรง
ต้องใช้ 'สัมผัสนอก' และ 'สัมผัสใน'