ระดับของความเจ็บ

posted on 27 Sep 2011 07:58 by poemthai in broken-heart-poem
ระดับของความเจ็บ อยู่ที่... "พื้นที่ของความทรงจำ"
คูณด้วย "ความ rayum ของคนรัก"