มีคนบอกว่า ถ้าใครร้องเพลงขณะกินข้าวมักจะได้แฟนแก่
แหม๊!!!! (มองดูหน้าเมีย).....
สงสัยชาติที่แล้วกูคงกินข้าวไปด้วยร้องลิเกไปด้วย
 ....ทั้งเหี่ยวทั้งยาน(สราดดด)