จีบไม่เป็น

posted on 25 Sep 2011 11:27 by poemthai in love-poem
ตอนเด็กๆ แม่ไม่ได้ส่งเข้าเรียน "นาฏศิลป"
โตมาก็เลย "จีบ" ไม่เป็น

Comment

Comment:

Tweet