หาแฟนไม่ได้ อย่าเรียกว่า "ขึ้นคาน"
แต่ให้เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านความโสด

Comment

Comment:

Tweet

หาแฟนไม่ได้ อย่าเรียกว่า "ขึ้นคาน" | กลอนกวนๆ

#3 By hackett outlet (103.7.57.18|120.43.27.139, 201.210.182.210) on 2013-05-23 17:15

55+question

#2 By Paa orKant on 2011-10-09 09:41

ไม่อยากเชี่ยวชาญด้านนี้เลย