หลอก "ให้เสียว" แล้วเลี้ยวกลับ
ยังดีกว่า หลอกให้ "จับ" แล้ว "ไม่ให้เอา"!!.......

Comment

Comment:

Tweet