บางคน ที่แสนดี "ยังโดนทิ้ง"
บางคน มีทุกสิ่ง "ยังดีไม่พอ"
บางคน ถึงดีพอ "ยังไม่เคยพอดี"
ถึงเราจะมีทุกอย่างที่ "คนดีๆ"
คนหนึ่งมีแต่กลับบางคน ที่มัน ไม่รักดี 
ต่อให้ "เราโ คตรดี" มัน ก็ไม่เอา!!

Comment

Comment:

Tweet

It is tremendous weblog, I want to be like you
sensual massage London http://sensuouslondon.com

#3 By sensual massage London (86.184.143.73, 41.46.87.150) on 2013-08-26 10:46

vHchJzVC http://www.4Vyxn76NI0424hdruYM0d9.com/
<a href="http://www.4Vyxn76NI0424hdruYM0d9.com/" title="vHchJzVC">vHchJzVC</a>
vHchJzVC

#2 By vHchJzVC (103.7.57.18|120.36.170.252) on 2013-05-15 14:13

I have taken this for quite a few months, as considerably, I actually like it . it offers me power to ensure I am able to do a lot more perform everday,and nonetheless have electricity to visit the health and fitness center. That’s wonderful.

#1 By mzt pills (103.7.57.18|108.166.213.35) on 2013-05-15 13:52