มีหลาย ๆ ครั้งที่เธอทำให้เสียใจ 
แต่ต้องตอบกลับไปว่า "ไม่เป็นไร สบายหายห่วง"
ทั้งที่น้ำตา มันไหลร่วง 
แต่ก็ต้องตอบผ่านโทรศัพท์ว่า "ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร"

Comment

Comment:

Tweet

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#127 By ghd?straighteners (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:32

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#126 By HERMES PURSES (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:32

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#125 By nike free?women (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:32

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#124 By kelly hermes bag (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:32

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#123 By Herve Leger Sales (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:32

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#122 By HANDBAG HERMES (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:32

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#121 By HERVE LEGER BANDAGE (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:32

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#120 By hermes kelly purse (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:32

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#119 By MONSTER BEATS SOLO HD (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:32

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#118 By chanel purses (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:32

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#117 By BEATS BY DRE (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:32

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#116 By hermes parfume (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:32

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#115 By birkin bags hermes (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:32

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#114 By CHANEL PERFUME (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:32

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#113 By ISABEL MARANT SNEAKERS PAS CHER (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:32

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#112 By CHANEL OUTLET (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:31

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#111 By wholeaale ipad mini (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:31

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#110 By herve leger outlet (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:31

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#109 By GHD OUTLET (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:31

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#108 By handbag chanel (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:31

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#107 By herve leger bandage dresses (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:31

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#106 By WHOLESALE APPLE IPAD (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:31

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#105 By HERMES KELLY HANDBAGS (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:31

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#104 By hermes handbags kelly (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:31

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#103 By diablo 3 gold (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:31

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#102 By Belt Hermes (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:31

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#101 By hermes birkin (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:31

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#100 By Buy Chanel (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:31

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#99 By mbt outlet (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:31

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#98 By herve leger clothing (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:31

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#97 By hermes kelly handbag (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:31

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#96 By Kelly Bag Hermes (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:31

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#95 By handbags hermes (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:31

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#94 By BANDAGE DRESSES HERVE LEGER (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:31

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#93 By Herve Leger (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:31

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#92 By HERMES BELT (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:30

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#91 By Mbt?Sale (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:30

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#90 By Nike Women Free (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:30

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#89 By HERMES BAG KELLY (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:30

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#88 By NIKE RUNNING FREE (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:30

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#87 By Hermes Bag Birkin (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:30

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#86 By Hermes Scarf (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:30

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#85 By GHD?HAIR (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:30

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#84 By hermes belts (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:30

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#83 By chanel bags (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:30

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#82 By buy wow gold (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:30

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#81 By oakley sunglasses outlet (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:30

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#80 By hermes birkin bag (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:30

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#79 By free run nike (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:30

ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไร | กลอนกวนๆ

#78 By mbt?footwear (103.7.57.18|89.253.132.245) on 2013-06-02 11:30